صفحه اختصاصی بمناسبت روز جهانی حقوق بشر

نوت: برای خواندن لطفأ بالای عنوان کلیک کنید

 

افغانستان و جنایت‌های‌جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی!

 

اعلامیه حقوق بشر اسلامی  _ قاهره  

سرگذشت یک تجربه ی ناکام 

مروری بر تناقضات مفاد و مندرجات

 آن با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

 

مکلفیت دولتها بر عایت حقوق بشردر روشنی حقوق بین الملل عمومی

 

جنگ ، اسیران جنگی وجنایتکاران جنگ !

بخش اول

 

جنگ ، اسیران جنگی وجنایتکاران جنگ !

بخش دوم و اخیر

   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi