در رثاى پير خردمند ، استاد فرزانه و خرد گستر زنده یاد پوهاند دوکتور غلام سخی مصوون

 موسس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

----------------------------------------

پیام شورای رهبری  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 بمناسبت سال نو ۱۳۹۹ ه. ش.

--------------

 

پیام انجمن به مناسبت حلول سال نو 2020 عیسوی

 

----------------------------

روز جهانى عدالت اجتماعى را گرامى ميداريم

----------------------------

پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 در ارتباط به عمل تروریستی 25 ماه مارچ در کابل

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi