در رثاى پير خردمند ، استاد فرزانه و خرد گستر زنده یاد پوهاند دوکتور غلام سخی مصوون

 موسس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

پیام انجمن به مناسبت حلول سال نو 2020 عیسوی

 

 

روز جهانى عدالت اجتماعى را گرامى ميداريم

 

 

 

 

 

Afghan Lawyers Association- Europe © 2009- All Rights Reserved- Powered By: Tamim.Abawi