نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

 

 

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

 

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

مؤسس و رئیس افتخاری انجمن

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

برای مطالعه آثار سالهای قبل لطفأ به آرشیف سایت مراجعه فرمایند!

 

 

 

 • دولت ایران و استفادۀ حربی از پناهجویان افغان

 • اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ارتباط با قتل ملا منصور رهبر طالبان

 • در جست وجوی حقیقت!

 • با احکام قانون مدنی در ایجاد خانواده وعقد ازدواج

  آشنا شوید

  بی خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی شود

 • مشارکت رهبران سنتی اقوام درقدرت، راهگشای حل مسأله ملی نخواهد بود

 • شکایت احتمالی کابل درشورای امنیت درانحصاردیپلوماسی اسلام آباد

 • پیام تسلیت انجمن بمناسبت وفات جناب تهذیب

 • گرامیداشت از شخصیت  بزرگ حقوقی

 • دردفاع از حق کاروحقوق کارگران

 • نقض مضاعف قا نون اسا سی با تداوم سا ختارکنونی قدرت درکا بل

 • تقبیح فاجعه بشری وجنایت ضد بشری

 • پیام تسلیت در رابطه با وفات مرحوم احمد جان سکندری

 • کلمهٔ میتواند باکاربُرد قانونی٬ مجرم را به چوبهٔ دارمیبرد وبسا که از إعدام نجات می دهد ( از مسائل مسلکی حقوقی)

 • کابل دراسارت تعهدات کاذب اسلام آباد

 • شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان ( بخش چهارم و اخیر)

 • شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان ( بخش سوم)

 • تقبیح جنایات تروریستان در بلجیم

 • نوروزباستان و حلول سال نو را گرامی میداریم

 • شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان ( بخش دوم)

 • اعتراف اسلام آباد به تجاوزوسکوت ننگین کا بل

 • عدالت قضائی و ندای فرخنده اِعدلوا هُو اَقربُ لِلتقوی

 • بمناسبت گرامیداشت از  8 مارچ روز همبستگی بین المللی  زنان

 • شهکاری ازشاخص انسانیت با ندای وجدان:

  آموزهٔ از رعایت قواعد شریعت وحقوق (و درس عبرتی برپیروان احکام اسلام).

 • مبنای حقوقی اعزام احتمالی نیروی زمینی ریاض وانقره درقلمروسوریه

 • فراخوان در مورد سالروز فاجعهٔ۲۸ حوت 1393 (مطابق به ۱۹ مارچ 2015) فاجعهٔ زجرکشی جمعی فرخنده را فراموش نکنیم !

 • در گرامیداشت از روز بین المللی عدالت اجتماعی

 • معرفی کتاب مسلکی حقوقی زیر عنوان حقوق و آزادی های اشخاص در قانون اساسی افغانستان در پرتو اسناد بین المللی

 • تأمل وپاسخ حقوقی بریک نقد غیرحقوقی

 • پیام تسلیت انجمن به مناسبت وفات مرحوم حمیدالله حمید

 • احتمالات و چالش ها درفراراه مذاکرات صلح با طالبان

 • افغا نستا ن با خروج نظامیان خارجی نیرومند ترمیشود

 • تقبیح  جنایت جنگی طالبان

 • تبعیض وزورگوئی حاکم درنظام حقوقی کنترول تسلیحا ت هستوی

 • مرتکبین جرم وجنایت در قیدِ این شرایط مسئولیت جزائی ندارند

 • عجله و شتابزدگی در تکفیر اشخاص حرام است!

 • اطلاعیه در مورد تدویر کنفرانس علمی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 • قانون وقانونیت دردوره طالبان

 • اطلاعیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  در مورد تدویرسالانه  کنفرانس علمی انجمن

 • پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت  آغاز سال نو 2016 عیسوی

 • استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است