نویسنده گان خود مسئولیت نوشته های شانرا دارند

ازجانب هیئت تحریر

 

انگلیسی

آلمانی

هالندی

دنمارکی

 

انجمن یک نهاداجتماعی ، مسلکی و غیر وابسته به سازمان های سیاسی بوده ، به مثابه یک شخصیت حقوقی و رسمی مبرا از هرگونه تبعیض و تمایز زبانی ، قومی و جنسی فعالیت مینماید

 

 
 

پوهاند دکتور غلام سخی مصئون

مؤسس و رئیس افتخاری انجمن

---------

شورای رهبری انجمن

 

شماره حساب بانکی انجمن

Rekeningnummer:

 

NL64 ABNA 0469935308 

Bank: ABN-AMRO op naam:

Afghan Lawyers Associations in Europe

Adres:

van Someren Downerlaan 46

5707 KL Helmond

Nederland

 

 

در گیرودار منافع آمریکا یا چنگ زدن بر ندای آتش بس و دفاع از حق حیات؟

 

 بصیر دهزاد

 

حق حیات ومسوولیت دولت!

عبدالاحمد فیض

 

کتاب در باره:

 

در باره حقوق بین المللی پناهند گی

عید محمد عزیزپور

 

تفاوت قاعده تناسب جرایم ومجازات وتساوی مجازات!

عبدالاحمد فیض

 

فراخوان براى آتش فورى و سراسرى

دفاع از حق حيات بمثابه مبرمترين نياز مردم !

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

د افغانستان حالاتو ته ځغلنده کتنه

نور محمد غفوری

 

ماهیت حقوقی وعواقب جرایم سایبری

عبدالاحمد فیض

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

بمناسبت روز جهانی منع کار اجباری اطفال

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

آیا قاعده مرورزمان مشمول جنایت جنگی

وضد بشری میگردد؟

 

عبدالاحمد فیض

 

فرمان خداج

 

رعایت فرمان خداج شما را ازهلاکت دربرابر ویروس کرونا نجات می دهد

سخی صمیم

 

ماهیت وچگونگی حقوقی جرم سرقت ادبی!

عبدالاحمد فیض

 

پیام

ياد حقوقدان بزرگ و همسلك فقيد ما را گرامى ميداريم

( یاد بود از سالروز وفات فقید ضعیفی)

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

آمادگی برای یک رویاروئی نظامی میان چین وامریکا!

آیا جنگ محتمل خواهد بود؟

عبدالاحمد فیض

 

من متهم مى سازم !

من جرم را تعريف و مجرم را معرفى مينمايم !

 

میر عبدالواحد سادات

 

چگونگی حقوقی تقسیم ارث میان وارثان!

عبدالاحمد فیض

 

پیام

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بمناسبت عید رمضان

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

موانع حقوقی عقد ازدواج

عبدالاحمد فیض

 

مشروعیت حقوقی ازدواج

عبدالاحمد فیض

 

پیام انجمن

افغانستان اماج جنايات هولناك جنگى و ضد بشرى

 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

بحران ویروس کرونا،  از تجارب و آموزه ها  امروز

 تا پیشگیری های فردا ها

 بصیر دهزاد

 

 جرایم سازمان یافته وویژه گیهای حقوق آن

عبدالاحمد فیض

 

کتاب

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر

 

مجموعه ای از اسناد انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

جرم چیست وعناصرتشکیل دهنده آن کدام است؟

عبدالاحمد فیض

 

جهات حقوقی و کیفری  ویروس کرونا

سخی صمیم

 

 ضرورت عاجل و انكار نا پذير انفاذ اتش بس

 

در یک کمپاین سراسری و بلند کردن ندای مشترک یکجا شوید!

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

معانی، تفاوتها وکرکترحقوقی میثاق یاکانوانسیون،           پیمان ،موافقتنامه وقرادادهای بین المللی

عبدالاحمد فیض

 

تأثیرات تحریم وقطع همکاری مالی بر

وضعیت حقوق بشری!

عبدالاحمد فیض

 

مبانی حقوقی وشرعی مجازات ارتداد!

عبدالاحمد فیض

 

بحران سیاسی کنونی افغانستان و ضرورت                طرح اندیشه ملی

 

 بصیر دهزاد

 

 رابطهٔ حقوقی بین افغانستان و سایرممالک جهان

از دیدگاه کُدمدنی

سخی صمیم

 

جرایم علیه تمامیت معنوی!

عبدالاحمد فیض

 

شناخت رزمندگان مسلح ازمنظرحقوقی!

عبدالاحمد فیض

 

پیام انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 در ارتباط به عمل تروریستی 25 ماه مارچ در کابل

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

پیام شورای رهبری  انجمن حقوقدانان افغان دراروپا

 بمناسبت سال نو ۱۳۹۹ ه. ش.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

مبا نی حقوقی عدم مشروعیت جرایم جنگی و

 

تاریخچه ای مختصرآن

عبدالاحمد فیض

 

تشخیص رابطهٔ حقوقی بین افغانستان وسایر ممالک

***

(درموارد تشخیص رابطهٔ حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین درآن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می باشد.)

سخی صمیم

 

تجاوز از حق

 

هدایتی از کُد مدنی افغانستان

سخی صمیم

 

 

به مناسبت روز بین المللی زبان مادری

 

 بصیر دهزاد

 

پیام انجمن

روز جهانى عدالت اجتماعى را گرامى ميداريم

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 

قوانین بین المللی دراسارت زور!

عبدالاحمد فیض

 

 

 

جواز قانونی و استفاده از حق

(جواز قانونی ضمان را نفی می کند، شخصی که از حق خود در حدود قانون استفاده می کند، مسئول خسارات ناشی از آن نمی باشد.)

سخی صمیم

 

 

پیام انجمن به مناسبت حلول سال نو2020 عیسوی

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از مندرجات این سایت با ذکر مأخذ مجاز است